Over ons

De oud-leerlingenvereniging bestaat al bijna net zo lang als de school zelf.

Onze vereniging werd opgericht in een tijd van gele briefkaarten, telefoons met draaischijven en krullende draden, een tijd die we ons nu nog moeilijk kunnen voorstellen. Maar ook toen al was verbinding tussen gelijkgestemde vakmensen belangrijk.

De vereniging had tot doel om mensen bij elkaar te brengen, via demo’s, recepties en feestelijkheden. Maar er werd ook zeer sterk ingezet op vorming en informatie vanuit de sector.

Vandaag dragen we deze doelstellingen nog steeds hoog in het vaandel. Demonstraties zijn onmiskenbaar kwalitatief. En bedrijven blijven graag via PIVA en dusdanig via onze vereniging de brug slaan naar jullie, de oud-leerlingen en sympathisanten.

We hopen dan ook dat jullie zeer talrijk blijven komen naar deze demo’s die tevens een mooie aanvulling zijn op jullie kennis en vervolmaking.

Verder willen we ook een klankbord zijn voor jullie onderneming. Heb je een zaak opgestart of overgenomen, vernieuwde je onlangs de winkel of restaurant of zijn daar concrete plannen voor? Ben je actief in de reissector of ben je een heel andere weg ingeslagen? Laat het ons zeker weten, bij ons krijg je dat verdiende digitale podium!

Je kan eveneens een pancarte aanvragen als oud-leerling, om te gebruiken als “uithangbord” in je zaak. Zodat iedereen kan zien hoe trots we allemaal zijn dat jij je opleiding aan PIVA hebt genoten!

Om af en toe gewoon eens gezellig samen te zijn met medestudenten van vroeger of oud-leerkrachten, proberen we te gepaste tijden activiteiten te organiseren. De opendeurdag van PIVA is daar alvast eentje van. Naar jouw verhaal luisteren of je helpen waar nodig behoren tot onze doelstellingen, het laat ons niet los!

Je hoort het dus opnieuw: PIVA laat je niet los!

Erwin Hulsbosch
Voorzitter
Pascale Bruyninckx
Secretaris
Koen Van Helden
Penningmeester
Kris Van Rysselberghe
Afdeling bakkerij
Bert Vogels
Afdeling slagerij
Helga Van Beeck
Afdeling toerisme
Kristof De Vocht
Nieuwsbrief

Geschiedenis PIVA oud leerlingen

2022

PIVA echo club wordt PIVA oud leerlingen. Zowel website en sociale media worden in een nieuw jasje gestoken. Volg ons nu ook op Instagram. Om nog meer leden aan te trekken, vragen we vanaf nu geen lidgeld meer. Zo hopen we onze PIVA oudleerlingen gemeenschap nog verder te laten groeien.

2014

Desondanks de extra inspanningen en georganiseerde evenementen blijft het ledenaantal constant. Er wordt daarom gekozen een modernere weg in te slaan en duidelijker aanwezig te worden. Met een Facebookpagina en een volledig vernieuwde website is PEC dan ook volledig klaar voor een heropleving als nooit tevoren!

2012

PIVA Echo Club organiseert PIVA drinkT voor alle oud-leerlingen. De opkomst is groot, de sfeer uiterst gezellig en de positieve reacties achteraf motiverend. Het vernieuwde bestuur voelt dan ook goed aan dat de kern van de organisatie nog sterk leeft. Ze zijn dan ook extra bereid om hun schouders hier helemaal onder te zetten!

2008-2010

Erwin Hulsbosch wordt in 2010 unaniem als nieuwe voorzitter verkozen nadat Johan twee jaar eerder met spijt afscheid moest nemen van PEC. In de tussentijd werd, naar aanleiding van een idee van Ann Cleemput, de nieuwe algemeen directeur van PIVA, de eerste familiedag georganiseerd. Meteen een aanzienlijk succes.

2002

Johan Schepens, leerkracht op PIVA, werd voorzitter van de organisatie. Het plaatsen van de correcte accenten en een vernieuwend inzicht heeft geleid tot een doorstart van de Oud-leerlingenbond die later dat jaar werd omgedoopt tot de PIVA Echo Club (PEC). Nieuwsbrieven – onder de redactie van Luc Bastiaens – en een website (door Etienne Van Wesemael)

1976-1998

De Oud-leerlingenbond kende een moeilijke periode waarin veel veranderingen in het bestuur plaatsvonden. Meermaals trachtte men de organisatie tevergeefs opnieuw leven in te blazen. Toen PIVA in 1998 zijn 50ste verjaardag vierde, leverde de Oud-leerlingenbond een belangrijke bijdrage. Toch kon ze niet opleven zoals voorheen.

1971

In samenwerking met de Syndicale Unie Antwerpen en het Provinciebestuur organiseerde de Oud-leerlingenbond de Internationaal Banketbakkerij en Chocolade evenement. Onder enorme belangstelling werd toeschouwer en deelnemer, voorgeleid door een reuzentaart, via de Keyserlei en de Meir, naar de locatie – de Antwerpse Stadsfeestzaal – geleid.

1967

Om meer onafhankelijk te kunnen werken, werd de Oud-leerlingenbond opgericht. Dit was in de aanloop naar de organisatie van een grootse internationale wedstrijd. Inmiddels slaagde de directeur, A. Duquet, erin de drie afdelingen samen te brengen. Banketbakkerij en hotelbedrijf werkten reeds samen en hieraan werd ook de afdeling slagerij toegevoegd. Dit weliswaar met behoud van hun eigen identiteit. Hun eigen oud-leerlingenvereniging, ‘Oprovac’,  werd wel opgenomen in het geheel van de Oud-leerlingenbond.

1957-1960

De samenstelling van het bestuur veranderde geregeld. Paul Van Alsenoy werd voorzitter en Edmond werd als erevoorzitter aangesteld. Na het plotse overlijden van de voorzitter nam Jan De Kinderen zijn taak over.

1950

In het toenmalige “Vakblad voor Banketbakkers en Confiseurs” (VBC) had de directeur toen al een vaste rubriek, “Tante Betje”, waarin hij allerlei beroepsproblemen van praktische aard behandelde.

1948

Na de stichting van het Instituut voor Confiserie en Patisserie (INCOPA) in 1948 werd door de lichting die na de eenjarige specialisatiecursussen de school verliet, het initiatief genomen een oud-leerlingenbond op te richten. Zij legden hun voorstel voor aan de toenmalige directeur, Edmond Van Oostveldt, die het initiatief volledig steunde.