Oudleerlingen PIVA

1957 – 1960

De samenstelling van het bestuur veranderde geregeld. Paul Van Alsenoy werd voorzitter en Edmond werd als erevoorzitter aangesteld. Na het plotse overlijden van de voorzitter nam Jan De Kinderen zijn taak over.